Заседание на Управителния съвет

Ръководството на ПСК”Черно море” Варна уведомява членовете на Управителния съвет на клуба, че на 11 април 2013 г. от 16.00 ч. В офиса на МТГ”Делфин”, ще се проведе редовно заседание при следния
Дневен ред:

1. Анализ на представянето на отборите в зимния шампионат на 25-метров басейн
Докладва: ст. треньор
Борислав Георгиев
2. Определяне делегатите от клуба за годишното събрание на БФПС на 25.04.13 в гр.София
Докладва: председателя
3. Приемане на решение за предложение до МФВС за награждаване на член на УС по случай юбилейна годишнина
Докладва: председателя
4. Доклад за финансовото състояние на клуба
5. Разни

Вашият коментар