2013

ВЪТРЕШЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА БФПС ЗА 2013 г.

  

Д А Т И

СЪСТЕЗАНИЯ

ДОМАКИН

ОРГАНИЗАТОР
15-17.02. ДОП синхронно плуване всички възрасти

София

БФПС

23-24.02 ДЛОП Весел делфин 10-11г.

Варна

БФПС

01-03.03 ДЛОП деца 12г

Варна

БФПС

08-10.03 ДЛОП юн. /дев. младша 13-14г.

Пловдив

БФПС

15-17.03 ДЛОП юн.дев. старша

София

БФПС

21-24.03 ДЛОП мъже,жени и младежи

София

БФПС

07-09.06 ДЛОП  Зл.рибка 9-10г.

Варна

БФПС

14-16.06 ДЛОП  Весел делфин 11г.

Варна

БФПС

21-23.06 ДЛОП деца 12г.

Чучулигово

БФПС

27-30.06 ДЛОП мъже, жени и младежи

София

БФПС

05-07.07 ДЛОП юн./дев. старша

София

БФПС

12-14.07 ДЛОП  юн.дев. младша 13-14г.

Варна

БФПС

12-14.07 ДЛП синхронно плуване всички възрасти

Варна

БФПС

27-28.07 ДОП скокове във вода всички възрасти

Варна или София

БФПС

02-04.08 ДЛОП скокове във вода всички възрасти

Варна или София

БФПС

21-22.09. ДЛОП плуване ветерани

Велинград или София

БФПС

14-15.12. ДОП мъже и жени

София

БФПС

 Утвърден с решение № 4, протокол № 7/16.11.2012г., от заседание на УС на БФПС