2014

ВЪТРЕШЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР на БФПС за 2014 г.

Д А Т И

СЪСТЕЗАНИЯ

ДОМАКИН

07-09.02. ДЛОП Весел делфин 10-11г.

Варна

14-16.02. ДЛОП деца 12г

Варна

21-23.02. ДЛОП юн. /дев. младша 13-14г.

Пловдив

28.02-02.03. ДЛОП юн.дев. старша

София

28.02-02.03. ДОП синхронно плуване всички възрасти

София

06-09.03. ДЛОП мъже, жени и младежи

София

06-08.06. ДЛОП  Златна рибка 9-10г.

Варна

13-15.06. ДЛОП  Весел делфин 11г.

Варна

20-22.06. ДЛОП деца 12г.

Сандански

04-06.07. ДЛОП синхронно плуване всички възрасти

Варна

11-13.07. ДЛОП юн.дев. младша 13-14г.

София

18-20.07. ДЛОП юн./дев. старша

София

24-27.07. ДЛОП мъже, жени и младежи

София

29-31.07. ДОП и ДЛП  скокове във вода всички възрасти

София

06-07.09 ДЛОП плуване ветерани

Велинград

13-14.12. ДОП мъже и жени

София

Утвърден с решение №2, протокол № 8/ 22.11.2013г., от заседание на УС на БФПС