Съобщение

Управителния съвет на ПСК „Черно море“ще проведе заседание  на 18 февруари 2015 г. от 16.30 ч. в зала на адрес: Варна, бул. „Сливница“ № 7, ет 2 при следния

ДНЕВЕН  РЕД:

  1. Разглеждане предложение на Треньорския съвет за избор на нов старши треньор на клуба.
  2. Обсъждане предложение на Треньорския съвет за промяна на структурата за водене на тренировъчния процес.
  3. Разни

Вашият коментар