СЪРДЕЧЕН ПОЗДРАВ ОТ ПЪРВИЯ МАЙСТОР НА СПОРТА ЗА ВАРНЕНСКОТО ПЛУВАНЕ АДМИРАЛ ПЕТЪР СТРАНЧЕВИ ПОСЛУЧАЙ 100-ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ НА СДРУЖЕНИЕ „ЧЕРНО МОРЕ“

СЪРДЕЧЕН ПОЗДРАВ ОТ ПЪРВИЯ МАЙСТОР НА СПОРТА ЗА ВАРНЕНСКОТО ПЛУВАНЕ АДМИРАЛ ПЕТЪР СТРАНЧЕВИ ПОСЛУЧАЙ 100-ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ НА СДРУЖЕНИЕ „ЧЕРНО МОРЕ“

Вашият коментар