Н А Р Е Д Б А

за провеждане на 78-ия плувен “ГАЛАТА – ВАРНА”

5 август 2018 година

под патронажа  на министъра на спорта Красен Кралев

Организатори:

ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНА ВАРНА

ПЛУВЕН СПОРТЕН КЛУБ „ЧЕРНО МОРЕ” – ВАРНА

 

І. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В 78-ия традиционен плувен маратон нос Галата – Буна № 2 (Варна) могат да участват граждани и гости на Варна от страната и чужбина, родени през 2005 г. и по-големи.

За жeлаещите да участват е необходимо:

   • Да са преминали задължителен предсъстезателен медицински преглед, извършен до три дни преди проявата или 2 часа преди извозването към старта – на морска гара – Варна;
   • Да подпишат декларация, че са в състояние самостоятелно да преплуват разстоянието от нос Галата до Буна № 2, а за лица под 18 г. декларацията да бъде подписана и от родител.

ІІ. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
Традиционното преплуване нос Галата – Варна за 2018 година ще се проведе на 5 август (неделя) със старт моста на нос Галата. Всички, желаещи да вземат участие в маратона, трябва да се явят на 5 август в 7 часа на морска гара – Варна. Необходимо е участниците да си носят подходящи чанти, сакове, торби за прибиране на личните вещи.
Разстоянието по права линия от нос Галата до Буна № 2 е около 4500 метра.

ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

   1. Участието е индивидуално.
   2. Разстоянието от нос Галата до Варна може да бъде преплувано със свободно избран стил. Не се разрешава ползването на подръчни средства, плавници, помощ отвън и др.
   3. Стартът на преплуването ще бъда даден в 10 ч, като състезателите трябва да се наредят в една редица във водата, еднакво отдалечени от брега.
   4. Състезателите плуват към финала самостоятелно. Съдиите от лодките коригират участниците в случай на по-големи отклонения от маршрута.
   5. За преплували разстоянието се считат всички, пристигнали на финала до 90 минути след първия пристигнал. Всички останали състезатели задължително трябва да преустановят плуването и без протести да се качат на придружаващите ги лодки и катери, за да се отправят към Буна № 2.
   6. По време на плуването не се разрешава получаването на каквито и да е хранителни, питейни, медикаментозни и др. средства от странични лица.
   7. Състезатели, които се нуждаят от медицинска или друга помощ или желаят да прекратят плуването, задължително трябва да дадат знак с многократно движение с изпъната ръка на ляво и дясно.
   8. Всеки участник, преплувал разстоянието, на финала получава купон за безплатна закуска, напитка и фланелка.
   9. При неподходящи метеорологични условия, организаторите си запазват правото да отложат проявата.

ІV. КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ

   1. Класирането е до VІ място.
   2. Победителите – мъж и жена получават парични награди от по: I място – 1000 лв.; ІІ място – 700 лв.; ІІІ място – 500 лв.; ІV място – 400 лв.; V място – 300 лв.; VІ място – 200 лв.
   3. С парични награди се отличават:

Най-добре представили се:

   • варненец (мъж и жена) – по  100 лв.
   • плувец с увреждания (инвалид) – 200 лв.
   • плувец с най-много участия в маратона – 200 лв.
   1. Общ награден фонд – 6800 лв.
   2. Всички преплували разстоянието от нос Галата до Буна 2 в определеното време получават:
   • закуска и напитка;
   • удостоверение за успешно преплуване;
   • фланелка.

V. ДОКУМЕНТИ ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ

В деня на провеждането на маратона на сборния пункт на морска гара – Варна, всеки записал се участник трябва да носи следните документи: лична карта, декларация по образец, подписана лично от участника, а за лица до 18 години подписана и от родител, и удостоверение за предсъстезателен медицински преглед.

Такса за участие – 10 лева.

Вашият коментар